WYDAWNICTWO DUSZPASTERSTWA ROLNIKÓW
KSIĘGARNIA W LICHENIU STARYM

KIEROWNIK: Aneta Adamczewska
E-MAIL: aadamczewska@ksiegarnialichen.pl

UL. TORUŃSKA 5a
62-563 LICHEŃ STARY

TEL. 63 270-75-44 FAX. WEW. 24

NIP: 888-00-19-727

KONTO: PKO S.A. o/ Włocławek 15 1020 5170 0000 1502 0060 5139